VIGIPLUS és un sistema SCADA que està orientat especialment a la vigilància, per la qual cosa tenen una rellevància especial la Gestió d'Alarmes o els esdeveniments de toda mena.

El sistema disposa d'un gran nombre de procediments de gestió de l'esdeveniment en funció de l'equip que l'ha fet, el tipus de senyal i les característiques de la sala de control.

Qualsevol esdeveniment es pot configurar com a crític, d'aquesta manera en activar-se fa que hi hagi un salt del sistema a la pantalla que l'usuari vulgui.

Normalment l'operativa més habitual del sistema d'alarmes és gestionar mitjançant el procediment d'Incidència-Assabentat-Atès, i produeix de manera simultània el canvi de pantalla, la visualització del missatge o el procediment d'emergència per a cada cas, registre en arxius històrics i execució del programa d'actuacions que s'ha previst per a l'esdeveniment.

La gestió es completa amb una sèrie de llistes dinàmiques, que corresponen als diferents tipus d'esdeveniments pendents, com poden ser equips en avaria, deshabilitats, alarmes pendents, etc.