Control Centralizat amb Servidor

Estructura Client-Servidor, on aquest últim exerceix les funcions de concentrador de comunicacions. Les estacions es comporten com clients per visualitzar i gestionar dades i incidències.