Control Centralitzat amb Servidor de Backup VIGIPLUS

Estructura Client-Servidor, essent aquest últim doble, amb gestió de Backup i arrencada en cas de fallada del primer, mitjançant gestió del mateix sistema VIGIPLUS. El Servidor principal realitza les funcions de concentrador de comunicacions.