Model d'Integració de Sistemes

El centre de control principal integra en un sistema VIGIPLUS els seus equips propis, així com els remots, que poden ser de tipus desatès o amb supervisió local amb un altre sistema VIGIPLUS secundari.