Propietat del web (LSSI, Llei 34/2002)

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el nom del titular d'aquest lloc web és Desarrollo de Sistemas Integrados de Control S.A., a partir d'ara DESICO ©, dates del qual informem a continuació:

  • Domicili social: C/ Av. de la Generalitat, 216, 3r 3a - 08174 Sant Cugat del Vallès - Barcelona - Espanya
  • Adreça electrònica: desico@desico.com
  • Telèfon: 00 34 935 892 816
  • Fax: 00 34 935 893 326
  • Registre: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 188, tom 22055, full B-31746, Inscripció 4a
  • CIF: A-60017977

Us del lloc Web

El us de la lloc web està subjecte a les següents condicions d'us:

  • "Usuari" o "vostè" significa qualsevol persona que te accés o utilitza el lloc,
  • "nosaltres" significa "DESICO©",
  • "Lloc" significa la pàgina web de www.desico.com propietat de DESICO ©

Ús permès d'accés al web

Aquest lloc web té com a objectiu la divulgació i presentació de DESICO © com a companyia, així com de les activitats, els productes que fabrica i els serveis que presta.

DESICO © concedeix a l'usuari una autorització limitada per a l'accés a aquest lloc web i al seu contingut, així com l'explotació en qualitat de suport i de comunicació únicament per als fins que determina aquest lloc web, sempre que es mantinguin totes les indicacions de la propietat intel•lectual i dels drets protegits pel que fa al seu contingut.

Exoneració de responsabilitat

DESICO © i la resta de persones i empreses que cooperin en el desenvolupament, fabricació, hosting o subministrament del contingut, no incorren en responsabilitat per danys conseqüèncials, indirectes, concrets, incidentals o per una indemnització que inclogui una sanció, per exemple, per la pèrdua de dades, benefici no obtingut, interrupció del negoci o pèrdua de temps originada, o per danys de qualsevol tipus, que siguin a causa de l'ús del contingut del lloc web o de la impossibilitat d'emprar-lo, tot i que la possibilitat d'aquests danys s'hagi comunicat a DESICO © o a un representant autoritzat.

L'usuari ha de tenir en compte que els productes o serveis que contenen aquest lloc web podrien no reflectir la informació més recent del que realment ofereix DESICO ©. Així mateix, aquests productes poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

DESICO © no es responsabilitza dels errors o de les omissions que hi puguin haver en els continguts o altres continguts als quals pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts o les informacions d'aquest lloc web.

DESICO © no es fa responsable dels danys informàtics, o d'un altre tipus, que pogués ocasionar a l'usuari visitant l'accés als continguts d'aquest lloc, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari, que hagi emprat per a l'accés a aquest lloc web.

Copyright

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel•lectual i industrial. DESICO © és titular dels drets de propietat intel•lectual sobre tota la informació que conté aquest lloc: disseny gràfic, dibuixos, logos, imatges, índexs i codi font.

L'autorització limitada per a l'ús de documents del lloc web està condicionada expressament per l'acceptació, observància i salvaguarda de totes les indicacions en el contingut sobre drets d'autor, marques registrades i altres drets protegits, així com de tots els drets protegits i altres drets de la propietat intel•lectual d'aquest contingut.

Es prohibeix als usuaris usar qualsevol contingut del lloc web d'una forma que representi una violació de drets de marca registrada, de propietat intel•lectual o d'altres drets protegits. DESICO © es reserva tots els drets pel que fa a aquest ús no autoritzat o a l'incompliment d'aquestes condicions.

S'autoritza l'usuari a la descàrrega dels documents que proposa el lloc, sempre que es faci amb el propòsit clar d'obtenció d'informació per a ús privat, compatible amb el contingut i regles d'ús del lloc. En qualsevol cas, l'usuari s'haurà d'abstenir de suprimir, modificar o alterar els continguts originals proposats.

Ús de cookies

La pàgina d'entrada disposa d'una cookie que permet al nostre sistema registrar l'usuari només en fer una visita al lloc web. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del vostre disc dur, ni llegir els arxius cookie que han creat terceres parts. Les cookies utilitzades no són nocives i serveixen per millorar la navegació de l'usuari. Si ho voleu, podeu denegar tot tipus de cookies des de l'opció de menú corresponent del vostre navegador.

Enllaços "des de" i "cap a" aquest lloc web

Tots els enllaços cap a aquest lloc web han de dur a la portada, i cal aclarir que aquest lloc web i el seu contingut s'han de considerar separats del lloc web que contingui l'enllaç corresponent, i, a més, que DESICO © n'és el propietari.

Els enllaços o links que conté poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals DESICO © no exerceix cap tipus de control, per això no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web. Així mateix, l'accés als enllaços o links a través d'aquest lloc web tampoc implica que DESICO © en recomani o n'aprovi els continguts.

Política de privacitat (LOPD)

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per DESICO © i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de fer el manteniment i la gestió de la relació amb els sol•licitants d'informació. El fitxer s'ha inscrit a l'Agència de Protecció de Dades.

Si no indiqueu el contrari, entenem que ens autoritzeu a què les vostres dades s'utilitzin amb la finalitat d'enviar-vos informació sobre productes i serveis de DESICO ©, que segons el nostre criteri poden ser del vostre interès. El consentiment s'entendrà si no ens comuniqueu per escrit la revocació a algun dels tractaments esmentats anteriorment.

En qualsevol moment, podeu manifestar que no voleu rebre cap tipus de publicitat per via electrònica. Per exercir aquest dret, només ens heu d'enviar un correu electrònic a l'adreça desico@desico.com.

Així mateix, en qualsevol moment podeu exercir el dret d'accés, rectificació, cancelació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per a la qual cosa heu de comunicar-ho en el domicili social, en els termes i formes que estableix la llei.

Llenguatge

En cas de discrepància entre el contingut de la versió en català i el de la versió original en castellà prevaldrà el d'aquesta última.