VIGIPLUS permet definir conjunts de connexions a les quals anomena Grups. Quan es fan accions sobre els Grups, totes i cadascuna de les connexions que pertanyen a aquest grup es comporten com una única connexió.

Funcions i característiques dels Grups:

  • Acció, amb aquesta opció es pot activar, desactivar o posar per horari totes les connexions que pertanyen a un grup de manera simultània i només executant una ordre.
  • Visualització, amb aquesta opció s'indica al sistema quins grups vol que es visualitzin en els plànols de la instal•lació.
  • Mode, amb aquesta opció s'indica al sistema de quines connexions s'ha de fer càrrec i quines ha d'ignorar. Aquesta opció és útil quan es tenen diversos llocs d'operador controlant la instal•lació i es necessita que cadascun dels llocs s'encarregui d'uns grups determinats de la instal•lació.