VIGIPLUS disposa d'una eina pròpia de programació per realitzar processos complexos d'integració entre senyals de diversos subsistemes, fet que permet dur a terme actuacions segons el valor, l'estat, les taules horàries o esdeveniments en general.

Mitjançant un programa de lògica, es dota el sistema de funcions lògiques i matemàtiques entre les entrades físiques de la instal•lació, de manera que generen una o diverses entrades lògiques per al programa de monitorització o bé sortides físiques per als equips de temps real.

El programa de lògica és de caràcter gràfic, de manera que el mantenidor pot definir qualsevol algoritme sense que necessiti coneixements informàtics a nivell de programació. Així mateix, durant l'execució del programa d'actuació el sistema mostra de manera gràfica la monitorització en el temps i el punt del procés.