VIGIPLUS disposa de diversos tipus d'emmagatzematge històric. L'històric de sistema sempre hi és present, és comú a tots els mòduls; la resta d'històrics dependrà de la configuració del sistema per a un projecte determinat:

  • Històric de sistema: s'emmagatzema cronològicament la informació que fa referència als successos produïts pel mateix sistema, com per exemple canvis d'operadors, arrencades del programa, petició d'informes, etc.
  • Històric d'estats: informació dels diferents estats de les connexions que formen l'aplicació, com poden ser alarmes, avisos, avaries, etc.
  • Històric de control d'accessos: informació relativa a l'accés a les instal•lacions, com els marcatges amb targeta d'acreditació o dispositius automàtics de validació de vehicles (lectors de matrícula).
  • Històric de control de visites: emmagatzematge sobre l'accés a les instal•lacions, mitjançant acreditació provisional per a visitants.
  • Històric de rondes de vigilància: emmagatzematge dels successos que han ocorregut durant l'execució de les rondes de vigilància.