VIGIPLUS està dissenyat per a la integració específica d'equips de control, especialment per a la integració de sistemes de seguretat:

  • Control d'Intrusió: centrals d'intrusió
  • Control d'Incendi: centrals de control d'Incendi
  • Circuit tancat de televisió: Matrius de commutació, gravadors digitals, càmeres IP i transmissors, servidors de vídeo, Codificadors, Descodificadors, etc.
  • Control d'Accessos: permet integrar diverses marques i tecnologies, i es comunica amb els controladors amb l'objectiu de rebre els diferents esdeveniments de porta (alarmes, sabotatges, etc.), enviar ordres directes a les portes (obrir, alliberar, etc.), així com opcions per a la configuració dels privilegis d'accessos.
  • Serveis Tècnics: integra equips per a l'automatització industrial com ara PLC, equips per a domòtica, busos de camp, SNMP, productes específics, etc.

VIGIPLUS poseeix una extensa llibreria de drivers desenvolupats amb la majoria d'equips del sector de la seguretat i del control industrial. El sistema està obert a implementar nous protocols de comunicació amb altres equips, segons les necessitats de projecte o d'estratègia de mercat.