VIGIPLUS integra qualsevol tecnologia i marca de CCTV, així permet controlar els senyals de vídeo, independentment del dispositiu de control o commutació, per realitzar de manera senzilla les funcions següents:

  • Fixar una càmera a un monitor.
  • Activar una seqüència al monitor.
  • Programar una seqüència.
  • Control de posicionat d'una càmera.
  • Control del focus i del zoom d'una càmera.
  • Execució de preposicionats d'una càmera o domo.

Poden coexistir servidors de vídeo, gravadors digitals, càmeres IP, transmissors de vídeo, codificadors, descodificadors, fins i tot de diferents marques, de manera que el conjunt sigui vist per l'usuari com una matriu virtual, independentment de la font o del tipus de senyal de vídeo.

La integració del vídeo digital permet disposar de totes les funcions i prestacions tradicionals de commutació de vídeo pròpies d'una matriu, més la possibilitat de la visualització a l'ordinador de les imatges de vídeo importades a través d'IP.

Les imatges es poden presentar en viu per a la vigilància o bé pregravades, per a la qual cosa el sistema incorpora les eines necessàries per a la recerca i el tractament de la informació de vídeo emmagatzemada.

Es pot associar una seqüència de vídeo a l'informe d'una alarma. Per dur-ho a terme, el sistema proveeix de la gestió adequada per incloure la seqüència dins de l'informe de gestió de l'esdeveniment de la manera més intuïtiva possible.